Fritz Volksliedfater

Katram pazīstama latvju recepte Siļķe Kažokā, kas ir garda. Tomēr jāsaka, ka tā nestāv līdzās slavenajai vācu receptei Cūka Uniformā, jeb cūkgaļas zupai. Katram vācu bērnam, beidzot 3. klasi, no galvas jāzina dzejolis par sivēnu Franci, piena sivēnu, kurš varonīgi atdod savu dzīvību, lai varētu tikt pagatavota cūkgaļas zupa. Piskonta lasītājiem piedāvājam stipri saīsinātu dzejoļa variantu, kas tiek pasniegts vācu reālskolās (Realschule):

Kleiner Ferkel Franz (ein Milschschwein)
Hat seinen Leben aufgegeben,
Damit Rudis Mutti Lotte
Schweinfleischsuppe kocken kann.

Kleiner Rudi ist sehr artig
Und sehr felissig in der Schule (Realschule),
Denn man weiss, dass schlechte Kinder
Essen keine Schweinfleischsuppe!

/Fritz Volksliedfater/

Image
Piskonts Bumbis-Bumbis

Vaislas Kuilis bērnudārzā

Vaislas Kuilis bērnudārzā uzstājas ar autorvakariem, teicot politiskas runas un atbildot uz jautājumiem. “Ja tevi nosauc par cūku,” Kuilis mēdza uzsvērt, “nekļūsti iedomīgs. Komplimenti, uzskavas ir mudinājums tālākai izaugsmei.” “Kas tas ir – pievilcīgs bet atgrūžas?” Kuilis  turpināja jautāt bērniem. “Tas tak Vaislas Kuilis!” bērni priecīgi sauc. Visi priecīgi smej un sit plaukstas. Kuilis atplaukst smaidā kā saulīte. Kuilis priecīgi sit plaukstas – bērnu plaukstas. “Kas ir visgardākais pasaulē?” turpina Kuilis. “Tā tak cūkgaļa!” bērni priecīgi sauc. “Teicami!” uzslavē Kuilis. (aplausi, Kuilis paklanās publikai)

Image

Piskonts Bumbis-Bumbis