Piskonta Kosmo(a)gonija

Tautā iegājušais uzskats, ka Piskonta kosmo-a-gonijas teorija tic pasaules radīšanai Lielā Sprāgoņa rezultātā, ir nekrietni, bezkaunīgi meli. Negods nelietīgajiem mēļotājiem! Negods un gimorojs pa visu seju!

Piskonta zintis vēstī – pasaule radusies šādā vīzē:

Sākumā bija vārds. Taču tas bija tik rupjš, ka tā citēšana Svētajos Rakstos ir neiespējama. Tādēļ to aizstāsim ar: ‘Nebēdnīgā sieviete!” Ar šādu saucienu žūpa Žanis iegāzās grāvī un, tavu postu, atsita seju pret akmeni. Žanim melns gar acīm un dzirksteles – tā radās kosmoss un zvaigznes, galaktikas. Guļ žūpa Žanis grāvī, viņa mīzaliem slacītās bikses ir patīkami siltas un Žanim ir labi. Kosmoss ir dzimis.

Ļaudis saka – kad Žanis pamodīsies no dzēruma, pasaulei gals klātu! Patiesībā tās ir muļķības – Žani pirmais pamodināja viens puspliks indietis Gautama, taujāja par kaut kādiem dzīves cikliem. Žanis, neizdomājis ko atbildēt, laida pār lūpu. Gautama paklanījās, teica, ka visu sapratis, atvadījās un pazuda. “Nebēdnīgā sieviete!” – Žanis noteica un aizsnaudās.

Otro reizi Žani pamodināja kāds ebreju jauneklis, stāstīja anekdotes par cilvēkmīlestību, grēku un tā piedošanu. Žanim mācās virsū galvassāpes, tāpēc viņš tikai atgaiņājas: “Dēliņ, tiec pats ar savām lietām galā, gan jau viss beigsies labi!” Un sarunā vēl sazin kādas muļķības. ‘Paldies, tēt, darīšu kā teici!’ – patīkamais jauneklis vēl atjoko un prom ir.

Trešo reizi Žani pamodina kāds arābu tirgonis, saka, ka tirgoties viņam neļaujot un ka sievišķi miera nedodot. Žanim nu jau galva sāp ne pa jokam – ‘Sadod viņiem visiem pa purnu!’ – Žanis kareivīgi iemaurojas un nemaņā iekrīt atpakaļ grāvja klēpī.

Ceturto reizi Žanis pamodās pavisam un nu no galvas sāpēm ne glābiņa. Teju jau bija Žanim gals klātu un līdz ar Žani visai pasaulei, kad ieradās, daži saka – baltā zirgā un ar zelta kroni galvā, Svētais Armands Dzirdītājs ar 0.7 litru tilpuma alkoholiskā dzēriena pudeli rokā. “Lai svētīti izslāpušie, jo tie tiks salāpīti!” – Armands teic un pieliek dzīvību dodošā dzēriena pudeles kakliņu Žanim pie lūpām. Žanis, neatraujoties no pudeles kakla, izder to līdz pēdējai lāsei, no sirds pateicas Armandam Dzirdītājam un saprot, ka ir glābts. Kosmoss dzīvo.

Image

Lai jums labi garšo,

Piskonts Bumbis-Bumbis