Rupjība

Rupju maizi tautiet’s ēda,
Rupjus vārdus runājās.
Sarg’, Laimiņa, bērnu ausis
No tautieša sakāmā.

Rupja meita es uzaugu,
Rupju teicu valodiņu.
Rupji manu vainadziņu
Rupjš tautietis paņēmās.

rupjmaize