Vatikāna mākslas vērtību atgūšana

Kā zināms, pāvesta Ludikanta valdīšanas pirmajos trijos mēnešos viss dzeramais bija izdzerts, viss nedzeramais nodzerts un līdz vecmāmiņas pensijai jeb tā saucamajai mēnešreizei bija palikušas 10 dienas. “Vai tiešām būs jāķeras pie pēdējā salmiņa?” domāja Ludis, taču no paraduma aiztikt savu dzimumorgānu publiskās vietās viņš bija nesen atradinājies, un atlika vienīgi lūgt palīdzību dievam vai Itālijas valdībai. Tā kā dievs pats bija visu nodzēris, atlika vienīgi Itālijas valdība. Sākās ilgs un grūts izsaimniekoto mākslas vērtību apzināšanas un atgūšanas darbs. Visus mākslas darbus, kuros redzami kaili ķermeņi, bija iegādājies Silvio. No viņa atgūt mākslas darbus bija visvieglāk, cietumsodu aizstājot ar darbu veco ļaužu mītnē. Lielas problēmas nesagādāja arī mākslas priekšmetu atgūšana no Ludikanta pudeles brāļiem, kurus pietika piedzirdīt, lai viņi tos atdotu. Visgrūtākā izrādījās Siksta kapelas griestu gleznojuma atgūšana no Talsu gaļas kombināta, kur tas rotāja cūkgaļas ceha griestus, un Madonnas gleznas atgūšana no Preiļu katlumājas. Preiļu kurinātāji izrādījās īsteni estēti un atteicās atdot gleznu apmaiņā pret 10 polšiem. Itālijas valdība izteica dziļu neizpratni, jo tas bija par apaļiem četriem polšiem vairāk nekā gleznas pārdošanas cena. Vai tiešām konflikta atrisināšanai nāksies saukt palīgā Preiļu pašvaldības policiju? Savukārt Talsu gaļas kombināta ģenerāldirektors kategoriski atteicās no sienas gleznojuma atpakaļpārdošanas, uzsverot, ka tas paaugstina cūkgaļas šķiņka ražošanas ražīgumu par vismaz 5 %, un norādot, ka 10 polšus, ko viņam “dāsni” piedāvā Itālijas valdība, viņš var un grasās izdzīt pats no cūku fermai nozagtā kombikorma. Stāsts par Madonnu ir ar laimīgām beigām – prezidents Pundurbērziņš katram kurinātājam piešķīra Trīsgraudu ordeni un degvīnu (degvīna apjoms netika izpausts, taču ir zināms, ka degvīns ticis izdzerts). Savukārt Preiļu katlumāja saņēma ceļojošo vimpeli “Par sasniegumiem sportā”, kas ar kaunu tika atņemts Lubānas katoļu draudzei (viltojot dopinga analīzes).

 

Image