Barontēva pirkums

Barontēvs sākumā nebija nekāds lielais dainu kolekcionārs, taču tieši suņu dainu jomā, it īpaši retu šķirņu kā čaučau gadījumā, viņš bija trešais labākais visā Kuldīgā. Viņa kolekcijā bija trijas dainas par čaučau, kādu nebija nevienam citam dainu kolekcionāram visā Kurzemē, tomēr divas no tām vēlāk ziemeļkorejiešu eksperti atzina par viltojumiem. Kā jau amatieru kolekcionāram, viņam nebija dainu kolekcijai piemērotas mēbeles, un savas suņu dainas viņš glabāja spaiņos un kaimiņienes Jadvigas lejkannā. Neskatoties uz grūtībām, Barontēva suņu dainu kolekcija pamazām auga un kļuva pazīstama plašāk ­– Barontēvu pat bija uzmeklējuši Ziemeļkorejas suņu dainu entuziasti, kurus interesē suņu šķirnes – delikateses, kā arī bezšķirnes jeb parastie galda suņi. Ietekmīgais suņu gurmāns Kims Jong-uns, izmantojot savus kontaktus, iekārtoja Barontēvu Kuldīgas Dzelzceļnieku klubā notiekošajā Starptautiskajā dainu kolekcionāru 18. kongresā par vietu ierādītāju, jo par nopelnīto naudiņu varbūt sanākšot mazs skapītis viņa dainām. Taču tieši pēc tam kad, ierādījis vietas daudzajiem kongresa delegātiem, Baronēvs izgāja ārā pie Dzelzceļnieku kluba uzļuļķēt, notika bēdīgi slavenā zemestrīce, kas paņēma visu Dainu kolekcionāru kongresa delegātu dzīvības. Zemestrīce vēl nebija beigusies, kad, ar elkoņiem stumdams malā marodierus, Barontēvs operatīvi klēpjiem vien no karstajiem gruvešiem grāba par bārenītēm kļuvušās dainas, lādējot tās ugunsdrošos kartupeļu maisos. Atgādināsim, ka pilnībā tika iznīcināti arī visi amatieru dainu kolekcionāri, kas tobrīd bija pulcējušies Ventas krastā esošajā Kuldīgas jūrnieku klubā, – viņus aprija zemestrīces izraisītais cunami. Tā nu Barontēvs bija palicis vienīgais dainu kolekcionārs ārpus Ziemeļkorejas (Ziemeļkorejas delegācija uz kongresu neieradās, jo kolchozu suņu fermās bija ražas laiks, un visi delegāti tika brīvprātīgi pieteikti kā talcinieki). Barontēvs nu bija savācis visas pēc katastrofas palikušās dainas. Viņš skatījās uz šo milzīgo vezumu, saprotot, ka nebūs gana daudz līdzekļu pietiekami liela dainu skapja iegādei. Barontēvam nācās pieņemt ļoti grūtu lēmumu par bargu naudu pārdot visu savu suņu dainu kolekciju ziemeļkorejiešu draugam Kimam Jong-unam.  Tie bija lieli svētki visā Ziemeļkorejā, un daudzi teicās redzējuši trīs košas varavīksnes vienu pēc otras uzlecam pār Phenjanu. Bet Barontēvs, naudas zutnim lepni guļot kabatā, steigšus devās uz IKEJU, nepievēršot uzmanību spiedzošajām meitenēm (vērīgākie lasītāji sapratīs, ka zutnis spiedās laukā no Barontēva bikšupriekšas). Kuldīgas IKEJA lepojās ar īpaši plašu dainu skapju klāstu – tiem veikalā bija veltīts vesels stāvs. Barontēvam nevajadzēja jautāt ceļu uz šo nodaļu, jo ne reizi vien viņš tur bija snaikstījies gar dārgākajiem un modernākajiem dainu skapju modeļiem. Un tieši uz dainu skapju dārgāko galu šodien veda viņa ceļš. Pārdevējs, redzot tuvojoties Barontēvu, pēc ieraduma jau gribēja saukt apsardzi, taču Barontēvs izvilka no kabatas naudas zutni, novicināja to gar degunu pārdevējam un kā lielskungs teica: “Izrādi nu man savu sortimentu!” Pārdevējs nobālēja un, ceļiem ļodzoties, pieveda Barontēvu pie paša lielākā un prestižākā skapja modeļa “Blåmärke Blåögd” no prestižās Mikaela Eklunda dainu skapju kolekcijas.  Barontēvs lika pārdevējam saprast, ka nav ar pliku roku jemams, tam stingri jautājot: “No kurienes nāk zāģu skaidas, kas izmantotas šā produkta ražošanā?” “Mikaels Eklunds savos produktos izmanto tikai organiskās Talsu gatera zāģu skaidas!” pārdevējs iztapīgi atbild.  “Bet uz ko ir spējīgs šis dainu skapja modelis?” Barontēvs nav tik labticīgs. Atbildes vietā pārdevējs Barontēvu ieved VIP klientu istabā, atstājot viņu divatā ar nolūkoto dainu skapi. Par to, kas notika turpmākās stundas laikā, vēsture delikāti klusē. Iznācis no VIP istabas, sasārtušais un izspūrušais Barontēvs iespiež pārdevējam rokā naudas zutni, papliķē tam pa vaigu un noelšas: “Pērku!”

zutnis

 

Attēlā: zutnis īsi pirms nonākšanas Barontēva bikšu kabatā.