Dzintara kunga metamorfozes

Žaku-Žani Dzintaru intervē Piskonts:

– Dzintara kungs, bet sakiet jel, kā Jūs kļuvāt par ebreju? Tas taču ir pretrunā ar jūsu ideoloģisko pārliecību un Jūsu partijas piecgades plānu!

– Saprotiet, tas notika gluži nejaušības dēļ: man patīk zāle un es kļuvu par sienāzi. Rezultātā es, protams, sāku čīgāt. Un, Jūs domājat, ir viegli būt pasaulslavenam vijolniekam, neatzīstot sevī ebreju?

– Nu, kā, bet Kebaba Skride taču ir latviete. Ne velti viņu izmeta no Ebreju Vidusskolas par auseklīša nēsāšanu.

– Muļķības. Kurš teicis, ka Kebaba ir pasaulslavena vijolniece? Nekad neesmu redzējis viņu koncertējam pasaules prestižākajās aizkrāsnēs, kur regulāri čīgājam mēs ar Bidonu Krāmeru.

Image